DUYURULAR

NOT: İnternet üzerindeki bu bilgiler satıcıya bilgi vermek içindir, RESMİ HÜVİYET taşımaz. İsteği yapan birimden gerekli bilgi alınabilir.

 
İlanlar

           
           


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 KALEM 22 F GÖZ MALZEMESİ ALIMI(34841)(GÖZ) ilan Tarihi : 25/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 04/08/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 26 Kalem Fizikokimya Laboratuarı Teçhizatı SATINALINACAKTIR. ilan Tarihi : 25/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 14/08/2014 Usul : Pazarlık Usulü
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 10 Kalem Enstrumental Analiz Laboratuarı Cihazları SATINALINACAKTIR. ilan Tarihi : 25/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 14/08/2014 Usul : Pazarlık Usulü
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 Adet Ultrason Cihazı ve 1 Adet Dijital Meme Tomosentez Cihazı SATINALINACAKTIR. ilan Tarihi : 25/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 26/08/2014 Usul : Pazarlık Usulü
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : HR-XRD Cihazının Bakım-Onarımı Yaptırlması İşi Satınalınacaktır. ilan Tarihi : 25/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 11/08/2014 Usul : Pazarlık Usulü
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 7 KALEM MALZEME ALIMI (DEPO)(34835) ilan Tarihi : 25/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 01/08/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 Adet Baskı (Printing) Cihazı SATINALINACAKTIR. ilan Tarihi : 25/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 11/08/2014 Usul : Pazarlık Usulü
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 Adet CNC Tezgahı ve 1 Adet Universal Malzeme Test Cihazı SATINALINACAKTIR. ilan Tarihi : 25/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 08/08/2014 Usul : Pazarlık Usulü
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 4 KALEM İLAÇ ALIMI (34832)(ECZANE) ilan Tarihi : 25/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 01/08/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 2 KALEM MALZEME ALIMI (SATINALMA)(34829) ilan Tarihi : 24/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 25/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 4 kalem cihaz tamiri (34828) (Teknik İşletme Müdürlüğü) ilan Tarihi : 24/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 01/08/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 5 KALEM MALZEME ALIMI (AMELİYATHANE)(34820) ilan Tarihi : 23/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 25/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 3 KALEM CERRAHİ ELDİVEN ALIMI(DEPOLAMA)(34810) ilan Tarihi : 23/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 25/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 4 KALEM MALZEME ALIMI(RADYOLOJİ)(34814) ilan Tarihi : 23/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 25/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 2 KALEM MALZEME ALIMI (HEM. HİZ. VE ÇOCUK ONK.)(34822) ilan Tarihi : 23/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 25/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 4 Kalem Muhtelif Laboratuar Malzemesi Alımı/Yrd. Doç. Dr. Fecir DURAN ilan Tarihi : 23/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 06/08/2014 Usul : Yaklaşık Maliyet Tespiti
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 2 Kalem Ekranlı Data Kablosu ve Portatif Hava İstasyonu Alımı /Yrd. Doç. Dr. Fecir DURAN ilan Tarihi : 23/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 06/08/2014 Usul : Yaklaşık Maliyet Tespiti
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 6 KALEM İLAÇ ALIMI (ECZANE HİZMETLERİ BİRİMİ) (34759) ilan Tarihi : 21/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 22/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 11 KALEM MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI (YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM) (14/34784) ilan Tarihi : 18/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 22/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : TANSİYON ALETİ MANOMETRESİ ( TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ) (14/34776) ilan Tarihi : 17/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 18/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 4 KALEM KİT VE KİMYASAL ALIMI(34767)(ÇOCUK HEMATOLOJİ) ilan Tarihi : 16/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 18/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 6 KALEM KİT VE KİMYASAL ALIMI(34762)(MERKEZ BİYOKİMYA) ilan Tarihi : 16/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 18/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : GLUKOZ+YAĞ+AMİNOASİT SOL 1875 CC ALIMI (MERKEZİ BESLENME ÜNİTESİ) (14/34757) ilan Tarihi : 15/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 16/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI (DEPOLAMA VE STOK KONTROL BİRİMİ-ACİL TIP A.D) (14/34696) ilan Tarihi : 08/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 16/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 KALEM DRUM VE 1 KALEM TONER ALIMI (SATINALMA-ÜROLOJİ) (14/34710) ilan Tarihi : 14/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 15/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 30 Kalem KBB Sarf Malzemesi Alımı (34674) (KBB) ilan Tarihi : 07/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 09/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Kurşunlu Paravan Alımı (34690) (Radyoloji) ilan Tarihi : 08/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 11/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : PET İNFÜZYON SİSTEMİ CİHAZ VE HASTA HATTI (NÜKLEER TIP) (14/34688) ilan Tarihi : 08/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 11/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : YASTIK ALIMI (HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) (14/34685) ilan Tarihi : 08/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 10/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : OLYMPUS MARKA GF-XP 240 2800141 SERİ NUMARALI GASTROSKOP CİHAZININ TAMİRİNİN YAPILMASI (14/34684) (ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ) ilan Tarihi : 08/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 10/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 12 KALEM İLAÇ ALIMI (ECZANE HİZMETLERİ) (14/34681) ilan Tarihi : 07/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 09/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 15 KALEM DİKİŞ MALZEMESİ ALIMI(34664)(AMELİYATHANE) ilan Tarihi : 04/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 08/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 6 KALEM KİT VE KİMYASAL MALZEME ALIMI(34661)(BİYOKİMYA) ilan Tarihi : 04/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 07/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 2 Kalem Tamir İşi (34654) (Teknik İşletme Müdürlüğü) ilan Tarihi : 03/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 07/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : kartuş alımı (34637) (radyasyon onkoloji) ilan Tarihi : 02/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Metal Rampa Yapım İşi (34633) (Teknik İşletme Müdürlüğü) ilan Tarihi : 01/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 04/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 5 Kalem Kit Kimyasal Malzeme Alımı (34627) (Mikrobiyoloji Lab.) ilan Tarihi : 01/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Petaş Marka Hastabaşı Monitörüne Uyumlu 5 Kalem Malzeme Alımı (ACİL TIP KLİNİĞİ) (14/34625) ilan Tarihi : 01/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Port İğnesi Alımı (Kemoterapi Ünitesi) (34624) ilan Tarihi : 01/07/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 04/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : KİT-KİMYASAL MALZEME ALIMI (İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI) (14/34615) ilan Tarihi : 30/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 02/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : İLAÇ ALIMI (ECZANE) (14/34612) ilan Tarihi : 30/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 04/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Hemodiyaliz Katateri Alımı (Çocuk Yoğun Bakım) (34431) ilan Tarihi : 30/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 02/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Laboratuvar Malzemesi Alımı (Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı) (14/34561) ilan Tarihi : 30/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 01/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : FAKOEMÜLSİFİKASYON (FAKO)CİHAZLARINA UYGUN KASET ALIMI (GÖZ AMELİYATHANESİ) (14/34556) ilan Tarihi : 24/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 25/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : HEMODİYALİZ DEZENFEKTANI VE TABLET TUZ ALIMI (HEMODİYALİZ KLİNİĞİ) (14/34505) ilan Tarihi : 19/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 23/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 2 KALEM SARF MALZEME ALIMI (34492)(DEPO) ilan Tarihi : 18/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 19/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 2 KALEM ELDİVEN ALIMI (DEPO)(34486) ilan Tarihi : 17/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 19/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI (DEPOLAMA VE STOK KONTROL BİRİMİ) (14/34474) ilan Tarihi : 16/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 18/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 2 KALEM KİT-KİMYASAL MALZEME ALIMI (İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI) (14/34380) ilan Tarihi : 09/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 11/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 KALEM İLAÇ ALIMI (34384)(ECZANE) ilan Tarihi : 06/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 10/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 5 KALEM BİYOKİMYASAL VE GAZ MADDELERİ ALIMI (NÜKLEER ETIP POL) (14/34381) ilan Tarihi : 06/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 19/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 KALEM DİASOL ALIMI(34340)(HEMODİYALİZ) ilan Tarihi : 02/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 2 KALEM MAMA ALIMI (34337) (ÇOCUK SAĞ.) ilan Tarihi : 02/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : FLASTER 5 CM*5M ALIMI (DEPO) (14/34320) ilan Tarihi : 30/05/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : KLİMA FİLTRELERİ İÇİN LİTRELİK DEZENFEKTAN VE HAVA DEZENFEKTANI ALIMI (ERİŞKİN HEMATOLOJİ-ÇOCUK KEMİK İLİĞİ-KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ) (14/34319) ilan Tarihi : 30/05/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 02/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 8 KALEM KİT ALIMI (34298)(TIBBİ GENETİK AD) ilan Tarihi : 30/05/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 02/06/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 19 KALEM MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI (KAN VE TÜP BEBEK MERKEZİ)(34269) ilan Tarihi : 27/05/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 28/05/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : ÇOCUK HEMODİNAMİ LABORATUVARI İÇİN 9 KALEM MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI (ÇOCUK HEMODİNAMİ LAB) (14/34238) ilan Tarihi : 02/06/2014 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/07/2014 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :