DUYURULAR

NOT: İnternet üzerindeki bu bilgiler satıcıya bilgi vermek içindir, RESMİ HÜVİYET taşımaz. İsteği yapan birimden gerekli bilgi alınabilir.

 
İlanlar

           
           


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Teknik işler Müdürlüğüne 13 kalem malzeme alım (37625 ilan Tarihi : 02/07/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 06/07/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Teknik servis 4 kalem malzeme alımı(37636) ilan Tarihi : 02/07/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/07/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 2 adet cerrahi alet tamiri (37635) ilan Tarihi : 02/07/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 06/07/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : ASPİRASYON YAPILMASI İŞİ (37631) ilan Tarihi : 02/07/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 06/07/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : teknik servis 2 kalem malzeme alımı(37627) ilan Tarihi : 01/07/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 02/07/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : ÇOCUK SAĞLIĞI BÖLÜMÜ İÇİN HAVALI YATAK ALIMI (37620) ilan Tarihi : 02/07/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/07/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 6 Kalem Muhtelif Sarf Malzemelerinin Alımı/Arş.Gör.Dr.Emine EKİNCİ ilan Tarihi : 01/07/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 06/07/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 24 Kalem Muhtelif Laboratuar Teçhizatı alımı/Prof.Dr.Nurşen SARI ilan Tarihi : 30/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 08/07/2015 Usul : Pazarlık Usulü
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 Kalem PIV için Lazer Kolu alımı/Prof.Dr.Şenol BAŞKAYA ilan Tarihi : 30/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 06/07/2015 Usul : Yaklaşık Maliyet Tespiti
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Nefrostomi Drenaj Kateter Alımı (Radyoloji) (37595) ilan Tarihi : 02/07/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 02/07/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 12 Kalem Muhtelif Sarf Malzemelerinin alımı/Prof.Dr.Elif ORHAN ilan Tarihi : 29/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/07/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Depolama stok kontrol biriminin ihtiyacı olan 3 kalem melzeme alım(37594) ilan Tarihi : 29/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 30/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 Adet Veri Giriş Yazılımı, 1 Adet Profesyonel Tarayıcı (Veritabanı için sözlük taraması) ve Hard Disk alımı/Prof.Dr.İsmail Hakkı AKSOYAK ilan Tarihi : 29/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/07/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 Kalem İlaç Alımı (Eczane) (37593) ilan Tarihi : 29/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 30/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 4 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI (İMMÜNOLOJİ LAB-METABOLİZMA LAB) (37577) ilan Tarihi : 26/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 29/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 4 Kalem Malzeme Alımı (Radyoloji-Anjio) (37582) ilan Tarihi : 26/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 30/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : TEKNİK SERVİS İÇİN 30 KALEM MALZEME ALIMI (37584) ilan Tarihi : 26/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 29/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Organ Muhafaza Solüsyonu UW (Transplantasyon Merkezi) (37580) ilan Tarihi : 26/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 29/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Hemofiltre ve Seti Erişkin Alımı (Anestezi YB) (37578) ilan Tarihi : 26/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 30/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Guthrie Kartı alımı (37575) (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) ilan Tarihi : 26/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 29/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : PTCA Kılavuz Tel 0,014" Floppy (37576) (Hemodinami Lab) ilan Tarihi : 26/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 26/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 6 Kalem İlaç Alımı (Eczane) (37572) ilan Tarihi : 26/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 30/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : ULTRASONİC KESME VE KOAGÜLASYON İNCE DİSEKSİYON MAKASI (KADIN DOĞUM AMELİYATHANESİ) (37573) ilan Tarihi : 26/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 29/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : HEMAGUARD TÜPÜ 4,5 ML HEPARİN (YEŞİL KAPAKLI) (DEPO) (37571) ilan Tarihi : 26/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 26/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Uroloji Hemşire istasyonuna dört kalem malzeme alımı (37570) ilan Tarihi : 26/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 30/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 6 Kalem Muhtelif Laboratuvar Malzemesi ve Teçhizatı alımı/Doç.Dr.Turgay TEKİNAY ilan Tarihi : 25/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 07/07/2015 Usul : Pazarlık Usulü
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 Adet ANYS Yazılımı alımı/Prof.Dr.Nuri YÜCEL ilan Tarihi : 25/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 08/07/2015 Usul : Pazarlık Usulü
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Hitaci marka ultrason cihazı tamiri (37557) ilan Tarihi : 24/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 26/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 KALEM CİHAZ TAMİRİ (37556) ilan Tarihi : 24/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 24/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Vitrektomi Makası Alımı (Göz Hast) (37555) ilan Tarihi : 23/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 25/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 KALEM ENDOVASKÜLER KOAGÜLASYON KATETERİ ALIMI (KALP-DAMAR CERRAHİ) (37546) ilan Tarihi : 22/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 24/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 6 KALEM İLAÇ ALIMI (ECZNE HİZMETLERİ) (37545) ilan Tarihi : 22/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 24/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Etil Alkol Alımı (Eczane) (37537) ilan Tarihi : 22/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 24/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : POSAKONAZOL ORAL SÜSP. ALIMI (ECZANE ) (37532) ilan Tarihi : 19/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 22/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : CEP FORMUNDA ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI (HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜD.) (37530) ilan Tarihi : 19/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 22/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : PEDİATRİK HEMODİYALİZ KATETERİ - PEDİATRİK PORT KATETER (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) (37508) ilan Tarihi : 17/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 18/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Laboratuar Toksit Gaz Filtreleme Kulesi (37491) (Tüp Bebek Laboratuarı) ilan Tarihi : 15/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 17/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 4 KALEM MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI (ÇOCUK HASTALIKLARI YOĞ.BAK) (37492) ilan Tarihi : 15/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 17/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Sıvı embolizan ajan ve İntraosseöz infüzyon iğnesi alımı (37485) (Çocuk Acil) ilan Tarihi : 15/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 17/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : Terzilik Malzemeleri Alımı (Terzihane ) (37486) ilan Tarihi : 15/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 17/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 KALEM MALZEME ALIMI (RADYOLOJİ) (37408) ilan Tarihi : 05/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 08/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 3 KALEM MALZEME ALIMI (ANESTEZİ) (37414) ilan Tarihi : 05/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 09/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 KALEM İLAÇ ALIMI (ECZANE) (37412) ilan Tarihi : 05/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 08/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 3 Kalem Malzeme Alımı (Kadın Doğum- Aile Planlama) (37354) ilan Tarihi : 01/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 4 Kalem Kartuş Alımı (Radyasyon Onk.) (15/37363) ilan Tarihi : 01/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 03/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI (BEYİN VE SİNİR CERRAHİ) (37364) ilan Tarihi : 01/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 02/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : ABLASYON VENÖZ SET-ANJİOGRAFİ KATETER-İNTRADUSER SET ALIMI (RADYOLOJİ) (37357) ilan Tarihi : 01/06/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 02/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 4 KALEM KİT ALIMI (37307)(ÇOCUK HEMATOLOJİ) ilan Tarihi : 26/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 27/05/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 KALEM KİT ALIMI (HORMON LABORATUVARI) (37306) ilan Tarihi : 25/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 27/05/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 2 KALEM MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI (RADYOLOJİ) (37304) ilan Tarihi : 25/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 27/07/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : PNÖMATİK SİSTEM İÇİN 1 KALEM İDRAR TÜPÜ ALIMI (ACİL TIP) (37273) ilan Tarihi : 21/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 22/05/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 2 KALEM DEZENFEKTAN ALIMI (ÇOCUK KEMİK İLİĞİ) (37258) ilan Tarihi : 20/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 22/06/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : RULO POŞET ALIMI (KEMOTERAPİ ÜNİTESİ) (37249) ilan Tarihi : 18/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 20/05/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 KALEM DİPOTASYUM FOSFAT ALIMI (ECZANE HİZMETLERİ) (37226) ilan Tarihi : 15/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 18/05/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : HAVLU KAĞIT (BÜYÜK MUAYENE MASASI İÇİN) (DEPOLAMA VE STOK KONTROL) (37208) ilan Tarihi : 12/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 13/05/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : İÇ HAST.YOĞ.BAK.BÖLÜMÜ İÇİN 2 KALEM MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI (37197) ilan Tarihi : 12/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 14/05/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 5 KALEM MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI (DEPOLAMA VE STOK KONTROL) (37161) ilan Tarihi : 06/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 08/05/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : HEMODİNAMİ LAB.İÇİN 7 KALEM MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI (HEMODİNAMİ LAB) (37146) ilan Tarihi : 05/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 07/05/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 1 KALEM İLAÇ ALIMI (ECZANE HİZMETLERİ) (37128) ilan Tarihi : 04/05/2015 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 05/05/2015 Usul : Doğrudan Temin
Birim :Hastane Durum :Sonuçlanmadı Durum :