DUYURULAR

NOT: İnternet üzerindeki bu bilgiler satıcıya bilgi vermek içindir, RESMİ HÜVİYET taşımaz. İsteği yapan birimden gerekli bilgi alınabilir.

 


İlanlar

           
           


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 6 Kalem Muhtelif Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımı(Doç.Dr.Yusuf KIZIL) ilan Tarihi : 20/07/2018 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 26/07/2018 Usul : Doğrudan Temin
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 14 Kalem Muhtelif Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımı(Dr.Öğr.Üyesi.Serhan TUNCER) ilan Tarihi : 17/07/2018 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 24/07/2018 Usul : Doğrudan Temin
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :


ilan Dosyası

Şartname Dosyası
Konusu : 10 Ton Saf Su Alımı(Prof.Dr.Süleyman ÖZÇELİK) ilan Tarihi : 16/07/2018 Tahmini Bedeli : 0
Son Teklif Tarihi : 23/07/2018 Usul : Yaklaşık Maliyet Tespiti
Birim :BAP Durum :Sonuçlanmadı Durum :